Feiten en cijfers

Op deze pagina lees je welk resultaat we verwachten van het aardwarmteproject Polanen. 

Aardwarmtebron

Diepte boring: 2,3 kilometer

Geothermie

Putten: 2

Diepte

Aardlaag: Onder-Krijt

Tijdsduur

Tijdsduur boorwerkzaamheden: 3 maanden

Opbrengst

Verwachte opbrengst: 12 - 18 MWth

Genoeg warmte voor circa 12.000 - 18.000 huishoudens per jaar

Aansluitingen

Aangesloten areaal glastuinbouw: 200 hectare

Duurzaamheid

Glastuinbouwondernemers: circa 40

Locatie

Locatie: Madeweg 43a in Monster

Aardwarmtelocatie: 2,6 hectare