Ontwikkeling aardwarmteproject Polanen

Bewoners en bedrijven worden op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van het aardwarmteproject Polanen. Aardwarmte Polanen heeft overleg met de omgeving en werkt samen met omwonenden aan een participatieplan.

Omgevingsbetrokkenheid

Hoe betrekken we de omgeving?

Bij aardwarmteprojecten is het belangrijk om helder te communiceren, transparant te zijn en een goede dialoog met de omgeving te voeren. Wij volgen de gedragscode Omgevingsbetrokkenheid van Geothermie NL, de branchevereniging voor aardwarmtebedrijven. Bij Aardwarmte Polanen hanteren we de volgende principes om de omgeving te betrekken:

  1. We informeren en betrekken belanghebbenden tijdig en zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van het project.
  2. We stemmen de informatievoorziening met de omgeving af op hun behoeften.
  3. We stellen de benodigde informatie beschikbaar, rekening houdend met beperkingen op bedrijfsvertrouwelijke informatie en aanbestedingsregels.
  4. Participatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden: informeren, betrekken/advies vragen en samenwerken/integreren. De mate en vorm van participatie kunnen variëren per project, fase en belanghebbende(n). Wij maken hierin keuzes en stellen een participatieplan op.
  5. Zowel Aardwarmte Polanen als overheidsinstanties (zoals het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) hebben hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden in het proces. Deze worden beschreven in het participatieplan en besproken met de relevante overheidsinstanties.
  6. Belanghebbenden worden actief geïnformeerd over projectwijzigingen en nieuwe inzichten.
  7. We zorgen ervoor dat vragen en zorgen besproken kunnen worden. Vul ons contactformulier in en we brengen je in contact met de juiste persoon.
Planning

stap voor stap

In 2023 is de boorfase gestart en hebben we 2 putten geboord voor de productie van aardwarmte. Volgende stap is de brontest, het verder opbouwen van de installatie en winningsvergunning. Bekijk de stappen die al zijn gezet en die nog volgen. 

bouwbord Polanen
Vergunningen

op een rij

Welke vergunningen zijn nodig voor een aardwarmteproject en welke procedures gelden daarvoor? Bekijk welke vergunningen zijn voorgeschreven bij de ontwikkeling en realisatie van een aardwarmteproject.

Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Voor alle informatie over aardwarmte kun je kijken op allesoveraardwarmte.nl. Geothermie Nederland beheert deze website.

Selecteer voor antwoord

De mogelijkheden onderzoeken we hiervoor. De vraag is of de kosten om ook de directe buren op dit warmtenet aan te sluiten, te verantwoorden zijn. Ook zijn we in gesprek met zorggroep s' Heerenloo, woningcorporatie Arcade, HVC, Westland Infra en de gemeente Westland over de mogelijkheid om woonwijk Polanen aan te sluiten. 

Selecteer voor antwoord

Van idee of plan tot de start van de aardwarmtewinning zijn vijf fases te herkennen: verkennen (1), opsporen (2), voorbereiden (3), winnen (4) en afsluiten (5).

Het vertrekpunt van een aardwarmteproject is seismisch onderzoek waaruit blijkt dat er aardwarmte in de ondergrond zit. Aardwarmte Polanen laat uitgebreide geologische berekeningen uitvoeren die meer details geven over de exacte locatie en een mogelijke locatie voor de winning. Met overheden, het energiebedrijf en de warmte-afnemers maakt de ontwikkelaar, zoals Aardwarmte Polanen, afspraken over de warmtelevering. Daarna worden vergunningen aangevraagd. Als de vergunningen zijn afgegeven, kan het boren van de putten starten, gevolgd door het testen van de installatie. Uit de testen moet blijken hoeveel water, met welke druk en welke temperatuur kan worden opgepompt. Deze gegevens komen in het winningsplan. Met de goedkeuring van het winningsplan kan de aardwarmtewinning van start gaan.

Kijk voor meer informatie op allesoveraardwarmte.nl.