Alles over aardwarmte Polanen

De realisatie van Aardwarmte Polanen in Monster is gestart. Bekijk wat het project inhoudt en hoe we het aardwarmteproject in de omgeving inpassen. 

Waarom aardwarmte?

Voor het telen van groente, planten en bloemen in Monster en omgeving is veel warmte nodig. Met de realisatie van Aardwarmte Polanen zijn de glastuinbouwondernemers in Monster in staat om van aardgas straks over te stappen op een duurzame energiebron: aardwarmte.

paprika in kas
Locatie

aardwarmtelocatie

De locatie is Madeweg 43a in Monster. De warmtecoöperatie Polanen bestaat uit 50 glastuinbouwbedrijven gesitueerd in een driehoek vanaf de Madeweg in Monster tot aan de Julianaweg in ‘s-Gravenzande en de grote Achterweg in Naaldwijk. 

locatie Polanen drone foto
duurzame warmte

onderling uitwisselen

Het warmtecluster Aardwarmte Polanen is onderdeel van Warmtesysteem Westland. Een regiodekkend warmtenetwerk waarbij straks meerdere aardwarmtebronnen onderling worden verbonden. Daarmee wordt de warmte tussen de verschillende warmteclusters onderling uitwisselbaar. 

Via een online handelsplatform kunnen de aangesloten glastuinbouwondernemers de warmte van deze aardwarmtebron onderling verhandelen. Zo wordt het mogelijk tijdelijk meer of minder warmte af te nemen, zoals tijdens een teeltwissel. Warmteaanbod en warmtevraag kunnen op deze manier 24/7 op elkaar worden afgestemd.

Kassen in beeld

impressie

putkelders Polanen
putkelders Polanen
Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/
putkelders Polanen
in de directe omgeving

aansluiten gebouwde omgeving

Voor woon- en werkgebied Polanen loopt een subsidietraject om woningen en gebouwen aan te sluiten op de duurzame aardwarmtebron Polanen. Hiervoor is een projectgroep samengesteld, bestaande uit gemeente Westland, zorggroep 's Heeren Loo (eigenaar van het Westerhonk), woningcorporatie Arcade, Westland Infra en HVC. Meer informatie kun je vinden op Westland woont duurzaam.  

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstad-provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Voor alle informatie over aardwarmte kun je kijken op allesoveraardwarmte.nl. Geothermie Nederland beheert deze website.

Selecteer voor antwoord

Van grote delen in Nederland, waaronder het Westland, weten we al hoe de ondergrond eruitziet. Dankzij onderzoek voor de olie- en gaswinning is sinds de jaren vijftig al veel bekend over de samenstelling van de bodem. Deze gegevens staan in het databestand ThermoGIS.

Ook zijn er meerdere aardwarmteprojecten gerealiseerd in het Westland, waaronder twee aardwarmtedoubletten bij Trias Westland. Hier hebben wij veel onderzoek gedaan naar de diepere ondergrond. De opgedane kennis van de geologie nemen we mee voor het vervolg. Het onderzoeksresultaat is een goede grondslag voor andere projecten die we willen gaan doen in het Westland.

Selecteer voor antwoord

Sinds 2000 wordt in Nederland aardwarmte gewonnen; nu al zijn er 24 winningslocaties. Geen van de aardwarmte-installaties is al aan het einde van de levensduur.
In het Westland zijn meerdere aardwarmteprojecten gerealiseerd. De ondergrond in het Westland (Onder-Krijt aardlaag) is namelijk erg geschikt voor aardwarme. Verder speelt er een economische factor in Westland: glastuinbouwondernemers kunnen dankzij aardwarmte stabiele energieprijzen creëren en inspelen op de vraag naar duurzaam geteelde producten. Daarmee is aardwarmte goed voor de concurrentiepositie van de Greenport. De glastuinbouw loopt van oudsher voorop met duurzame oplossingen voor energievraagstukken.

Selecteer voor antwoord

Aardwarmte wordt beschouwd als één van de meest duurzame bronnen voor warmte.  Dit komt ten eerste omdat de warmte hernieuwbaar is. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde is het water herbruikbaar, want het wordt steeds opnieuw opgewarmd. Ook komt er nauwelijks COvrij bij de winning, transport en gebruik van aardwarmte. Voor zover bekend zijn er geen effecten op mens, dier en plant.

Download hier de factsheet "Duurzaamheid geothermie" van TNO.