Planning

Het aardwarmteproject in Monster wordt gerealiseerd. Op deze pagina vind je de stappen die al zijn gezet en die nog volgen. Onderdeel van de ontwikkeling is een vergunningstraject.

locatie bovenaf Polanen
Stap voor stap

Welke stappen doorlopen we?

 • In 2018 is de subsidie (regeling voor Duurzame Energie, SDE) aangevraagd voor het aardwarmteproject Polanen.
 • Medio 2019 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigd dat de subsidie is toegekend.
 • In 2019 en 2020 wordt het project verder ingericht en uitgewerkt.
 • De warmte-afzet en deelnemende glastuinbouwondernemers zijn eind 2020 gecontracteerd.
 • Het warmtenet wordt verder ontworpen en uitgetekend.
 • De Omgevingsvergunning is medio 2020 aangevraagd. 
 • Het concept-besluit van de Omgevingsvergunning wordt naar verwachting medio 2021 gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen in het Westland. 
 • Na het financieel rondkrijgen van het project is de verwachting dat in 2022 de voorbereidende werkzaamheden op de locatie starten.
 • In april 2023 is de boorfase gestart, in juni 2023 is de boorfase afgerond. 
 • De winningsvergunning wordt aangevraagd.
 • De brontest voor beide putten staat gepland voor het eerste kwartaal van 2024. 
 • Na de brontest wordt de bovengrondse installatie verder opgebouwd.