9 juni 2023

Boring voorspoedig afgerond; vervolgwerkzaamheden volgen later

De boringen van Aardwarmte Polanen zijn voorspoedig verlopen. Beide putten zijn veilig, succesvol en binnen de gestelde planning geboord. Het afgelopen jaar zijn we ook gestart met de realisatie van het aardwarmtegebouw en de aanleg van het warmtenet als onderdeel van Warmte Netwerk Westland. 

voortgang project

Door de hoge inflatie heeft het project te maken met forse kostenstijging. De marktoververhitting maakt het noodzakelijk om diverse maatregelen te treffen. Helaas hebben deze maatregelen effect op de voortgang van het project. Omdat de ontwikkeling van een aardwarmtebron onlosmakelijk is verbonden aan de ontwikkeling van het warmtenet wordt het tempo in realisatie voor beide onderdelen verlaagd. 

evaluatie

Ook met de reeds getroffen maatregelen is het niet haalbaar om binnen kaders het project af te maken. Hierdoor zijn we genoodzaakt een nieuw plan op te stellen en ruimte te creëren om het project af te maken. Daarnaast wordt op basis van een multidisciplinaire projectanalyse, herevaluatie met aannemers en herfinanciering gewerkt aan een uitvoering waarmee we binnen de kaders van een financieel haalbaar project blijven. 

duurzaam Westland

De komende maanden wordt in nauw overleg met de aangesloten telers een aangepaste planning voor de realisatie vastgesteld. Onze inzet gaat onverminderd door: samen met de glastuinbouwondernemers werken aan een duurzaam Westland voor de toekomst.

impressie afbouwen boortoren