16 mei 2023

Hoe we de aardlagen in beeld brengen tijdens de boring in Monster

Voor geologen is dit één van de leukste dingen uit het werk. In april startte de boring naar de aardwarmtebron van Polanen. Tijdens de boring worden door een geoloog op locatie iedere 10 meter 24/7 monsters genomen van de aardlagen en geanalyseerd. Charlotte de Wijkerslooth, geoloog en exploratiemanager bij HVC, vertelt hoe dit in zijn werk gaat.

fossiel Polanen

Aardlagen eerste put

De opbouw van de aardlagen in de eerste put komt overeen met de verwachting. Het waterreservoir zit in de Delft Zandsteen. Dit is een schone zandsteen waarin weinig klei zit. Hier kan het water goed doorheen stromen en maakt het geschikt als aardwarmtebron. Boven het reservoir ligt de Rodenrijs Kleisteen. 

Kernen trekken

Om meer te weten te komen over de Rodenrijs Kleisteen zijn tijdens het boren van de eerste put in Monster zogeheten kernen getrokken uit ondergrond. 'We hebben van een diepte van 2227 meter een intact stuk gesteente van 60 meter lang naar boven gehaald om de geologische eigenschappen van de Rodenrijs Kleisteen beter in kaart te brengen. Deze kernen bieden schat aan informatie over de samenstelling van de ondergrond en de verschillende aardlagen. De kernen worden nu verder onderzocht door TNO. Zo leveren we een bijdrage aan de kennis van de ondergrond en de wetenschap. Bijzonder feitje: er is ook een fossiel is gevonden, van ongeveer 130 miljoen jaar oud.'

kernen trekken

schoonspoelen

Iedere 10 meter worden er monsters van de lagen genomen die tijdens het boren omhoog komen, dit noemen we cuttings. ‘Dit spoelt de wellsite geologist schoon en wordt gezeefd met twee zeven, voor fijne en grove korrels. Met een microscoop analyseren we de samenstelling van de monsters. Zo weten we in welke aardlaag we ons bevinden. Maar kunnen we het ook vergelijken met de monsters van andere putten. Natuurlijk kun je nog verder analyseren, bijvoorbeeld op het kalkgehalte of de korrelgrootte. Omdat we al veel data hebben, doen we dit momenteel niet in groot detail. We slaan de cuttings op om het eventueel later nog te kunnen gebruiken. Ook gaat er een set monsters naar TNO.’

boortoren Polanen

Mooi aspect

Computers die gekoppeld zijn aan de boring verrichten ook diverse metingen. ‘Zo kunnen we zien hoe hard we boren (the rate of penetration). En straks krijgen we een Gamma Ray. Daarmee meten we de verhouding tussen klei en zand. De boring duurt nog een paar weken. De brontest die wordt uitgevoerd geeft ons vervolgens meer inzicht in productiecapaciteit van de aardwarmtebron.