19 september 2022

meer over de planning en werkzaamheden

We werken stap voor stap toe naar de ontwikkeling van duurzame aardwarmte in Monster. In onderstaande animatie geven we een doorkijk naar de werkzaamheden op hoofdlijnen en de planning. 

Fase 2 - september t/m december 2022 - terrein inrichten

planning werkzaamheden

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/

werkzaamheden op hoofdlijnen

Planning

De uitvoering van het project op het terrein is gestart. 

  • Tot en met december vinden diverse voorbereidende werkzaamheden plaats: de aanleg van een asfalt mijnbouwvloer, plaatsing van betonplaten en de heiwerkzaamheden voor het aardwarmtegebouw. 
  • In januari worden de conductors (brede metalen buizen) in de grond geplaatst; in deze buizen komt het eerste deel van de put. Ook start in januari/februari 2023 de bouw van het aardwarmtegebouw (5 maanden).
  • In april begint de opbouw van de boortoren. Vervolgens vindt in juni en juli het boren van de twee putten plaats en vanaf augustus worden de bovengrondse installaties aangelegd.