1 juni 2023

In nachtelijke uren boren naar aardwarmte met Regillio

“Overdag met het zonnetje erbij, ’s nachts boren we bij kunstlicht.” We spreken Regillio in de laatste week dat er nog geboord wordt in Polanen. 

nachtdrilling supervisor Regillio

niet zoveel verschil

“Tja, eigenlijk is er niet zoveel verschil. Overdag boren ze met een zonnetje erbij en wij doen het in de avond en de nacht bij kunstlicht”, zegt Regillio Kasirin. Hij is night drilling supervisor op aardwarmtelocatie Polanen. “Nou ja we letten ’s nachts wel meer op het geluid en beperken ook de hoeveelheid licht. Ook is er minimaal verkeer van en naar de locatie toe om de overlast te beperken.” We spreken Regillio in de laatste week dat er nog geboord wordt in Polanen. 

De tweede put, waaraan de laatste weken op de Polanen-locatie werd gewerkt, is inmiddels ook geboord. Dat betekent dat de boortoren wordt afgebroken en elders wordt ingezet. De puttesten vinden in een later stadium plaats.

Goed afstemmen

Regillio werkt samen met een team van zo’n vijftien mensen in de nachtelijke uren. Dat gedurende twee weken achtereen. Daarna heeft hij weer twee weken vrijaf. “Het is vooral een kwestie van de zaken goed op elkaar afstemmen. Dat doen we op basis van een manual waarin staat wat er moet gebeuren. De boorcrew en de specialisten van de boorvloeistoffen werken nauw samen. Het boorgruis dat naar bovenkomt wordt door de geoloog weer nader onderzocht en zo heeft iedereen z’n taak en aandeel in het boorproces.” Het is een team dat op elkaar ingespeeld, want op de aardwarmtelocatie Maasdijk werkte men ook al samen."

casing

soms passen we de boorsnelheid aan

Regillio vervolgt: “We gaat elke nacht tussen de honderd en tweehonderd meter de diepte in, afhankelijk van de formatie waar we doorheen moeten. Naast het boren plaatsen we ook stalen mantelbuizen (casings) in het boorgat voor meer stabiliteit. De casings worden met een soort cement in de bodem vastgezet, waarna we met een kleinere boorkop weer dieper boren voor het volgende gedeelte.” "Het boren zelf is hoorbaar. Het geluidsniveau moet binnen de wettelijke geluidsnormen blijven en wordt daarom voortdurend gemeten." Regillio: “We hebben natuurlijk hoge geluidsschermen rond de locatie, maar soms doen we ook aanpassingen aan de boorsnelheid om het geluidsniveau van het boren te beperken." 

Meten is weten

Voortdurend wordt in de gaten gehouden wat voor boorgruis er samen met de boorvloeistof naar boven komt. Soms moet daar de vloeistof op worden aangepast. “Meten is weten”, zegt Regillio. De boorvloeistof heeft verschillende functies, zoals het koelen van de boorkop en het naar boven vervoeren van het gesteente waarin is geboord. Ook zorgt de vloeistof voor het tegenhouden van andere vloeistoffen of eventuele gassen in het gesteente, zodat deze niet het boorgat in stromen. Specialisten houden zich bezig met de samenstelling van de boorvloeistof. 

monsters

De eerste put bij Polanen is op 2500 meter diepte, terwijl de tweede put op 3100 meter ligt. Tijdens de boringen vinden voortdurend metingen plaats in het boorgat en worden gesteentemonsters (cuttings) naar boven gehaald. Een geoloog bekijkt deze cuttings en gaat na in welke laag de boorkop zit en hoe diep de boring al gevorderd is. Hiervoor worden ook de metingen aan het boorgat gebruikt. Wanneer het boren klaar is, wordt de boortoren dus gedemonteerd en wordt de locatie voorbereid op de bouw van de bovengrondse installatie. In Polanen is deze fase inmiddels aangebroken.