22 december 2023

Sneak preview: in het aardwarmtegebouw

Afgelopen maand zijn alvast de warmtewisselaars op locatie afgeleverd voor plaatsing in het aardwarmtegebouw. Warmtewisselaars zijn onderdeel van de bovengrondse installatie. Via de warmtewisselaars wordt warmte uit het opgepompte water overgedragen aan het water in een warmtenet. Dit warmtenet verspreidt straks de warmte onder de aangesloten glastuinbouwondernemers.

Vervolg installatie

Belangrijk voor het vervolg en het opbouwen van de installatie is het maken van de precieze tekeningen hoe de installatie aangesloten gaat worden, de detail engineering. Dit proces neemt ongeveer 6 maanden in beslag. Uitgangspunt is dat we klaar staan na de brontest medio 2024. Op basis van de uitkomsten van de brontest kan vervolgens worden bepaald welke apparatuur nodig zijn voor de bovengrondse installatie. Voor de daadwerkelijke aanschaf zijn er namelijk details nodig. Het verder bouwen van de installatie staat vooralsnog gepland voor het derde kwartaal van 2024.