6 april 2023

Start boorwerkzaamheden aardwarmte Polanen

HVC realiseert opnieuw een aardwarmtebron ter verduurzaming van het Westland

Glanzend grijs: een beitel zo hard als diamant, een champagnefles en een stralende zon. Ingrediënten voor de start van de eerste boring van Aardwarmte Polanen. Met het stukslaan van de champagnefles is de boorkop traditioneel ingewijd. De boring naar aardwarmte van de eerste put tot een diepte van 2,3 kilometer is op dinsdag 4 april officieel gestart. Hiermee is de weg klaargemaakt om CO2-uitstoot in het Westland verder te verminderen. De ontwikkeling betekent op termijn een forse verduurzaming vergelijkbaar met het jaarlijkse warmteverbruik van meer dan 20.000 woningen.

inwijden boorkop

Krachtige samenwerking

“De komende jaren gaat collectieve warmte echt een ontzettend belangrijke rol spelen om onze woningen en gebouwen te verduurzamen. Samen met de telers uit het Westland en de gemeente maken we een eerste stap door hier de glastuinbouwsector van warmte te voorzien. Met als ambitie straks ook woningen via Warmte Netwerk Westland aan te sluiten”, zegt Tarek Hopman,  gebiedsmanager HVC. 


Het publieke bedrijf HVC realiseert het aardwarmteproject Polanen samen met de warmtecoöperatie Polanen. Volgens warmtecoöperatie Polanen past het in de bedrijfsfilosofie van telers om over te schakelen op duurzame energie. ”Dat is ook de boodschap van onze coöperatie: wij doen mee aan de verduurzaming van het Westland. We gaan op een duurzame manier met energie om en kunnen misschien landelijk wel een voorbeeldfunctie vervullen”, zegt Robin Schaap, voorzitter van de coöperatie.

kennis en ervaring HVC toepassen in Polanen

Het project Polanen ligt in Monster ten noordwesten van het eerder gerealiseerde aardwarmteproject Trias Westland. HVC gaat in dezelfde geologische aardlaag boren. De warmte ligt opgeslagen in een aardlaag op een diepte van 2.300 meter. Na de twee boringen kunnen we met een brontest vaststellen of de beoogde 20 megawatt aan warmte daadwerkelijk aanwezig is.

boorkop polanen

verplaatsen boortoren

De afgelopen weken is de boortoren vanuit Maasdijk vervoerd en weer opgebouwd in Monster. Het boorteam is bekend met de boortoren, wat bijdraagt aan een efficiënte start op de nieuwe aardwarmtelocatie aan de Madeweg. De vraag naar boortorens is groot. Door de projecten aan elkaar te koppelen kunnen we snel achter elkaar stappen zetten om de verduurzaming te realiseren.

verplaatsen boortoren

hoe werkt aardwarmte?

Bij aardwarmte wordt warm water uit de grond gepompt en gebruikt om woningen, kassen en gebouwen te verwarmen. Hiervoor zijn altijd 2 putten nodig, ook wel een doublet genoemd. Via de productieput wordt water omhoog gepompt, waarbij de warmte via een warmtewisselaar wordt overgedragen aan het warmtenet. Via de injectieput gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. De warmte wordt via het lokale warmtenet van Warmte Netwerk Westland geleverd voor gebruik in kassen en op termijn ook woningen en gebouwen.

boortoren Polanen