30 juni 2023

Wat gaat er gebeuren in de volgende fase? Van ontwerp tot aan de brontest

De boring is voorspoedig afgerond en de boortoren is afgevoerd. Het komende half jaar staan er voorlopig geen grote werkzaamheden gepland op het terrein. Bram Ridderhof (toezichthouder en constructiemanager) vertelt hoe de planning eruitziet. 

drone foto Polanen gereed

afrondende werkzaamheden

“Er vinden de komende maanden nog afrondende werkzaamheden plaats op het terrein. De werkzaamheden aan het warmtenet op de aardwarmtelocatie worden medio juli afgerond. Het aardwarmtegebouw wordt aan de buitenzijde afgemaakt en medio augustus worden de neergelegde geluidsschermen weggehaald“, zegt Bram.

Bram Ridderhof

'aan de tekentafel'

“Hoewel niet zichtbaar, gebeurt er achter de schermen wel het nodige. Zo wordt het vervolg van het ontwerp van de bovengrondse installatie via een 3d model en de inpassing in het gebouw uitgedacht. De werkzaamheden in en rondom het aardwarmtegebouw worden na de brontest in 2024 verder uitgevoerd. Toegevoegde afbeelding van de installatie van Trias Westland geeft een indruk van de opbouw van de installatie. 

bovengrondse installatie Trias Westland

Brontest putten in 2024

Met het boren van de putten is ook de ondergrond onderzocht en daaruit bleek dat het reservoir zelfs iets beter is dan gedacht. Dat is goed voor de productie, maar voor het inrichten van de bovengrondse installatie hebben we meer data nodig. Met een brontest (zogeheten welltest) wordt deze data verzameld. We monitoren tijdens de test de hoeveelheid water (kubieke meter per uur), de temperatuur en hoe veel elektrische energie er nodig is om het water rond te pompen. Ook gaan we tijdens de test voor de eerste keer het geothermische water via de putten produceren en injecteren. Hoe makkelijker we het water naar boven gepompt krijgen hoe beter, want dan kan er een kleinere elektrische pomp aan worden gehangen en dat scheelt weer energie.