26 april 2023

Zo verlopen de boorwerkzaamheden

“We hebben de eerste twee topholes geboord en liggen goed op schema”, vertelt Geert van Ek. Hij is realisatiemanager van het project aardwarmte Polanen. “Na het plaatsen van de conductors tot zo’n 150 meter diepte, boren we elke put in 2 stappen naar de gewenste einddiepte.

naar 2.300 meter diepte

"In de eerste stap hebben we beide putten tot een diepte van 1280 meter geboord. Vervolgens zijn in beide putten de stalen buizen (casings) geplaatst. Door voor beide putten eerst het bovenste gedeelte te boren en daarna de putten naar de einddiepte te boren, bereiken we efficiëntie in de uitvoering.”

Vanaf vrijdag aanstaande gaan we boren naar een diepte van 2.300 meter. “Omdat we nu dieper gaan boren, maken we gebruik van kennis en technieken die ontwikkeld zijn in de olie- en gaswinningbranche. Één van de toepassingen hierbij is boorvloeistof op oliebasis. Dit is een vergelijkbare boorvloeistof die eerder is ingezet bij de realisatie van Trias Westland en andere geothermieprojecten.

Close

Wellheads in opbouw put

Beide putten worden deze week afgesloten met een stalen opzetstuk met afsluiters, een zogeheten wellhead. Een wellhead fungeert als het eindpunt van een aardwarmtebron op maaiveldniveau. De wellhead vormt eigenlijk de verbinding tussen wat er onder de grond gebeurt en de bovengrondse installaties.

Chroomstaal

Tijdens de productiefase biedt de wellhead via afsluiters toegang tot de put. De diameter van de wellhead en afsluiters zijn vanzelfsprekend in lijn met de capaciteit van de bron en de grootte van de buizen die ondergronds geïnstalleerd zijn. En omdat die ondergrondse buizen corrosieresistent zijn, is ook de wellhead volledig in lijn met de rest van het ontwerp in corrosieresistent chroomstaal uitgevoerd.