Warmtenet

In Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af en gaan we met warmtenetten onze kassen, gebouwen en woningen verwarmen. Warm water wordt verhit bij de lokale warmtebron, zoals een aardwarmtebron. Een warmtenet verspreidt warmte via ondergrondse buizen naar de afnemers. De aanleg van een warmtenet start na de realisatie van de aardwarmtebron.

warmteleiding
Route

Warmtelevering

In aanloop naar het project is een conceptroute van het warmtenet uitgedacht. De route wordt verder ingevuld zodra aansluitingen zijn gecontracteerd. De aanleg van het warmtenet start wanneer bij het testen van de bron blijkt dat warmtelevering mogelijk is. 

concept route warmtenet Polanen

Werk met werk

Bij uitvoering van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk werk met werk gecombineerd, zodat wegen maar één keer opengaan. De werkzaamheden worden ingepland in afstemming met diverse partijen waaronder de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland. 

Regionaal

WarmteSysteem Westland

Het Westland is voorloper als het gaat om verduurzamen van het warmteverbruik in de kassen voor de teelt. Aardwarmte Polanen maakt straks onderdeel uit van WarmteSysteem Westland (WSW). Een regionaal warmtenet waarmee die verschillende warmteclusters aan elkaar worden gekoppeld, zodat warmte onderling uitwisselbaar is.

Het regionale warmtenet kan op termijn naast de warmte uit de lokale aardwarmte, ook restwarmte uit de Rotterdamse haven distribueren door het Westland. Hierdoor kunnen meer glastuinbouwondernemers aardgas uitfaseren en kunnen ook woningen gefaseerd aansluiten op aardwarmte en restwarmte. 

veelgestelde vragen

is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Een warmtenet is een ondergronds netwerk van goed geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dit warme water is afkomstig van een (duurzame) warmtebron. Het leidingnet brengt deze warmte naar kassen en gebouwen. Een warmtenet is dan ook een milieuvriendelijke manier om kas, gebouw of woning te verwarmen en van warm water te voorzien. 

Selecteer voor antwoord

Bij doorgang van het project vinden naast het realiseren van het aardwarmteproject ook werkzaamheden plaats voor de aanleg van het warmtenet. Deze werkzaamheden stemmen we met de gemeente Westland af. Daarbij kijken we naar een optimale verkeersdoorstroming en waar mogelijk combineren we het werk.