Meer over aardwarmte

Aardwarmte winnen we door warm water uit de ondergrondse aardlagen op te pompen. Dit gebeurt meestal zo’n 2 tot 3 kilometer onder de grond. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30 graden per kilometer toe. Die warmte kunnen we gebruiken.

Hoe werkt aardwarmte?

Bij het winnen van aardwarmte zijn twee putten nodig, een zogeheten doublet. Bij de ene put pompen we warm water omhoog, de warmte uit dit water dragen we via warmtewisselaars over op een lokaal warmtenet. Via de andere put gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. Door het lokale warmtenet verspreiden we de warmte vervolgens naar kassen en gebouwen. 

hoe aardwarmte werkt

Zo ziet het Westland er onder de grond uit

In Nederland zien we vaak een afwisseling van zand, klei, zand klei, zand, klei, mergel, weer zand en klei... Aan hoe grof de korrels zijn, maar ook aan de kleur ervan, kun je zien wat voor soort steen het is. Uiteindelijk gaan we op zoek naar een zandsteenlaag waar water in zit. Dat (warme) water met een temperatuur van zo'n 85 graden Celsius wordt vervolgens omhoog gepompt. 

duurzaam en concurrerend

Warmte uit eigen bodem

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden:

  • Aardwarmte is de oplossing voor verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw.
  • Aardwarmte ‘voor iedereen’ is van groot belang voor stabiele en concurrerende energiekosten en het kunnen afzetten van topproducten op de internationale markt (license to produce) .
  • Aansluiting op aardwarmte is een aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde en draagt bij aan een gezonde toekomst voor de Greenport Westland.
  • Warmtenetten, gekoppeld aan duurzame bronnen of (rest)warmte, bieden een duurzaam alternatief voor warmte uit aardgas.